Pełna Księgowość

Zapewniamy obsługę księgową dla firm działalności jak i spółek prawa handlowego z każdej branży, niezależnie od skali i charakteru działalności. W ramach kompleksowej usługi księgowej zapewniamy m.in.:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z ewidencjami;
  • bieżące doradztwo tematach księgowych i podatkowych;
  • obsługę takich instytucji jak Urząd Skarbowy, GUS, NBP;
  • reprezentację Klientów przed Urzędami i podczas kontroli podatkowych;
  • sprawozdawczość finansową i zarządczą;
  • wsparcie innych procesów biznesowych i administracyjnych.

Świadczymy usługę kompleksową a nasza ofertę dostosujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Poprowadzimy księgowość na systemach Klienta.