Księgowość uproszczona (KPiR)

Oferujemy obsługę jednoosobowych działalności gospodarczych, a także innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia księgowości w postaci uproszczonej a w szczególności:

  • Książki Przychodów i Rozchodów;
  • Ryczałtu ewidencjonowanego i
  • Karty podatkowej.

Zapewniamy wysoką jakość merytoryczną usługi dzięki zaangażowanym i odpowiedzialnym pracownikom, którzy oprócz bieżących czynności księgowych związanych z Państwa działalnością:

  • pomogą w doborze optymalnej formy opodatkowania;
  • przypomną o zbliżających się terminach;
  • przejmą za Państwa kontakty z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS czy innymi urzędami.

W ramach naszej obsługi gwarantujemy także:

  • doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • udział w ewentualnym postępowaniach podatkowych lub skarbowych.

Przygotowywanie raportów, według Państwa wymagań i w określonych przez Państwa terminach.