Inne procesy biznesowe (BPO)

Poza podstawowymi procesami jakimi są: rachunkowość oraz kardy i płace, wspieramy naszych Klientów w innych obszarach związanych z administracją prowadzonej działalności:

  • obsługujemy proces fakturowania sprzedaży;
  • bazując na rozdziale obowiązków jako kluczowej koncepcji kontroli wewnętrznej wprowadzamy płatności do systemów bankowych i pomagamy w zarządzaniu finansami;
  • wspieramy raportowanie produkcji w systemach Klienta
  • wspieramy prowadzenie magazynu;
  • przejmujemy od Klienta miękką windykację;
  • przejmujemy zarządzanie obiegiem dokumentów, 
  • prowadzimy kancelarię i archiwum elektroniczne;
  • przejmujemy elementy kontrolingu.

Usprawniamy procesy zarządzania operacyjnego poprzez profesjonalną i kompleksową realizację zadań i projektów z zakresu księgowości, kadr i płac, rachunkowości zarządczej i kontrolingu oraz administracji.