Kontrola wewnętrzna i budżetowanie

Skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, podnoszenie konkurencyjności, jednocześnie zapewnienie sobie długofalowego rozwoju wymaga dysponowania odpowiednim systemem zarządzania generującego odpowiednią bazę informacyjną. Pełna informacja o działalności poszczególnych osób, komórek, działów, wydziałów i wreszcie oddziałów firm, to niezbędnik przedsiębiorcy. Bez niego decyzje podejmuje się w oparciu o intuicję co może skończyć się większym czy mniejszym niepowodzeniem. Staramy się wspierać Kierownictwo w procesie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez:

  • pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej;
  • dopasowanie instrumentów księgowych do specyfiki przedsiębiorstwa;
  • przygotowaniu informacji bieżących i strategicznych jako podstawy do podejmowania decyzji;
  • pomoc w sporządzaniu i kontroli budżetów;
  • konstruowaniu wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej.