Księgowość zarządcza Warszawa

Księgowość zarządcza to część rachunkowości, która skupia się na analitycznej i interpretacyjnej stronie finansów przedsiębiorstw, pozwalając m.in. na łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych i zarządczych, a także na kontrolę wszystkich aspektów finansowych firmy. Jej głównym zadaniem jest dostarczanie informacji finansowych takich jak m.in. sprawozdania finansowe, które wspomagają podejmowanie zarówno bieżących decyzji, jak i tych rozwojowych, strategicznych, operacyjnych i taktycznych.

Jakie usługi wchodzą w skład księgowości zarządczej?

W ramach prowadzenia księgowości zarządczej zajmujemy się m.in. opracowywaniem raportów finansowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, które pomagają w podejmowaniu krótko- i długoterminowych decyzji biznesowych, a także pozwalają na dokładne zrozumienie kondycji finansowej firmy. Oprócz tego oferujemy również usługi związane z:

  • analizą rentowności projektów wraz z prowadzeniem obsługi księgowej projektów badawczo-rozwojowych,
  • przygotowywaniem rekomendacji,
  • bieżącą kontrolą kont firmowych,
  • monitorowaniem zawieranych umów,
  • rozliczaniem faktur wraz z monitoringiem płatności,
  • weryfikacją danych biznesowych,
  • przygotowywaniem planów budżetowych i strategicznych oraz monitorowanie ich wykonania,
  • sporządzaniem analiz rentowności działania, efektywności oraz analiz kosztów,
  • przygotowywaniem rachunków zysków i strat oraz bilansów rocznych, miesięcznych i kwartalnych,
  • weryfikowaniem stanu płynności finansowej firmy.

Zapraszamy do kontaktu

+48 660 889 125
ewa.szczepanowska@wgkp.pl

ul. Widok 18/6
00-023 Warszawa

biuro rachunkowe warszawa śródmieście © 2023 WGKP. Polityka Prywatności. Designed by R5 studio.