Czym jest nadwyżka VAT i co można z nią zrobić?

Nadwyżka VAT to termin często spotykany w kontekście podatków i rachunkowości. Jest to różnica między kwotą VAT, którą przedsiębiorca pobrał od swoich klientów za dostarczone towary lub usługi, a kwotą VAT, którą sam musi zapłacić fiskusowi za zakupione dobra lub usługi. Dlaczego nadwyżka VAT jest istotna i co można z nią zrobić?

Kiedy mówimy o nadwyżce VAT?

Nadwyżka VAT może mieć różne przyczyny. Może wynikać z tego, że firma płaci VAT od faktur z dostaw towarów i usług, zanim otrzyma zapłatę od klientów. Może to też być wynikiem nierównomiernego rozkładu płatności i kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcom zarządzać nadwyżką VAT.

Może ona być korzystna dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na optymalne zarządzanie jego płynnością finansową. Zarówno zwrot nadpłaconego podatku, jak i przeniesienie go na kolejny okres rozliczeniowy to możliwe rozwiązania, które warto rozważyć z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb firmy. Dlatego ważne jest bieżące monitorowanie nadwyżki VAT i konsultacja z ekspertami podatkowymi, aby podjąć właściwe decyzje w tej kwestii.

Nasze biuro rachunkowe z Warszawy zajmuje się prowadzeniem księgowości. Zapraszamy do współpracy!

Co zrobić z nadwyżką VAT?

Pierwszym krokiem jest monitorowanie nadwyżki VAT i jej właściwe rozliczanie. Jeśli nadwyżka występuje przez kilka okresów rozliczeniowych, może ona stanowić realne obciążenie dla finansów firmy.

W przypadku, gdy jest ona stosunkowo niewielka, firma może zdecydować się na zwrot nadpłaconego podatku. Można to zrobić poprzez złożenie odpowiedniego pisma do urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach urząd może wymagać dodatkowych dokumentów i dowodów na poparcie takiego wniosku.

Innym rozwiązaniem jest przeniesienie nadwyżki VAT na kolejny okres rozliczeniowy. Jest to możliwe, jeśli nadwyżka wynika z opóźnień w płatnościach od klientów. W takim przypadku można dokładnie ustalić, ile dokładnie wynosi nadwyżka i przesunąć ją na przyszły okres rozliczeniowy. To pozwoli uniknąć dodatkowych formalności związanych z wnioskowaniem o zwrot VAT.

Zapraszamy do kontaktu

+48 660 889 125
ewa.szczepanowska@wgkp.pl

ul. Widok 18/6
00-023 Warszawa

biuro rachunkowe warszawa śródmieście © 2023 WGKP. Polityka Prywatności. Designed by R5 studio.